Over onze naam2018-12-04T15:00:05+00:00

OVER ONZE NAAM

De naam Krakeelkamer bestond al in de 18e eeuw in Amsterdam, als “Kaamer voor Huwlykse zaken en Injuriën. Deze kamer was bedoeld voor de inwoners van de stad om te bezoeken als er ruzie was. De bestuurders van de stad spraken recht: Deze werd ook door ‘t gemeene volk ook wel de krakeelkamer genoemt, door dien hier mede recht gedaan word op kyven, schelden, lasteren, van den een tegen den anderen.

We kennen nog het woord ‘gekrakeel’, maar dat woord is een  vergeetwoord aan het worden. Met de krakeelkamer willen we het ‘krakelen” weer terugbrengen in het dagelijkse spraakgebruik.

Het word knispert en kraakt een beetje, maar heeft ook iets tijdelijks. Dat geldt ook voor conflicten en problemen.