Wat we doen2018-12-04T14:37:27+00:00

WAT WE DOEN

Buurtbemiddeling

Vanuit een 20-jarige ervaring met burenconflicten helpen we buren hun kwestie met de buren op te lossen. We halen de hitte uit het conflict om samen te praten over de kwesties en naar oplossingen te zoeken. We streven naar herstel van de relatie, zodat oplossingen duurzaam zijn en buren weer met elkaar in gesprek zijn en blijven. In het overgrote deel van de gevallen is éèn gesprek voldoende.

Mediation

Mediation is een alternatief voor een gang naar de rechter. Partijen zijn bereid hun conflict samen op te lossen en gaan met elkaar in gesprek onder leiding van een deskundige mediator. Soms zijn meerdere partijen betrokken. Standpunten zijn startpunten voor het gesprek, maar het echte gesprek gaat over de verschillende en overeenkomstige belangen. Meestal zijn meerdere bijeenkomsten nodig.

Peer mediation

Peer mediation, ofwel mediation met medeleerlingen- is een beproefd middel om conflicten tussen leerlingen op te lossen. Scholieren kunnen elkaar helpen door als bemiddelaar op te treden voor schoolgenoten. Je leert hoe je dat moet aanpakken, en draagt bij aan een plezierig schoolklimaat. Belangrijk neveneffect is dat leerlingen vaardigheden leren die hen in hun verdere leven van pas komen bij conflicten. De Krakeelkamer leidt leerlingen op tot leerling-mediator. De Krakeelkamer organiseert het project binnen de school en zorgt voor sponsoring door leraren en communicatie met de school.

Conflictcoaching

Zit je in een conflict, maar wil je geen mediation of bemiddeling? Conflictcoaching helpt je met vaardigheden in het omgaan met problemen of conflicten met anderen. In een coachingstraject leert de Krakeelkamer hoe je omgang met conflicten nu is en ook anders kan. Je kiest zelf wat bij je past. We oefenen me kleine rollenspelen of met tafelopstellingen. De drempel om een conflict aan te gaan is vaak hoog: meestal mijdt je een conflict uit angst om het niet te verergeren. Goed communiceren is het sleutelwoord en je concentreert je op je eigen en andermans belangen.

Cursussen en workshops

De Krakeelkamer verzorgt de 3-daagse basiscursus buurtbemiddeling voor nieuwe buurtbemiddelaars in buurtbemiddelingsprojecten. Daarnaast kunnen cursussen op maat worden gegeven over bijvoorbeeld oplossingsgerichte mediation en voeren van motiverende gesprekken.