Hoe werkt mediation2019-01-10T14:44:12+00:00

HOE WERKT MEDIATION

Zowel bij buurtbemiddeling als bij mediation zijn intakegesprekken met cliënten inbegrepen. Het gaat daarbij om een indruk te krijgen of het conflict mediabel is. Bovendien worden de partijen ook verteld wat van hen wordt verwacht. Het gaat erom het conflict op te lossen of te verzachten; dus van beide partijen wordt verwacht dat ze zich daarnaar gedragen. Eisen stellen aan de ander is geen optie, inleven in de ander wel. Alleen als je begrip kunt opbrengen voor elkaar, kan er gewerkt worden aan een oplossing. De mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die onafhankelijk en neutraal is en optreedt als gespreksleider en procesbegeleider. Verwacht niet dat de mediator/bemiddelaar partij kiest! Al met al wordt er een actieve houding van je verwacht: wat wil je bereiken? En hoe ga je dat doen?

In het eerste gesprek wordt een mediationovereenkomst getekend, waarin de voorwaarden voor de mediation en de wijze van werken wordt vastgelegd. Het omgaan met elkaar, klachtenprocedure en do’s and dont’s worden besproken.

Belangrijke tools van de mediator zijn luisteren en (door)vragen. Daarnaast heeft elke mediator extra tools in zijn of haar rugzak ter beschikking die afhankelijk van de situatie worden ingezet.

Als cliënten dat willen, wordt een vaststellingsovereenkomst gemaakt waarin de afspraken tussen partijen schriftelijk door hen worden vastgelegd. Dit is een rechtsgeldig document, dat als zodanig eventueel gebruikt kan worden door cliënten.