Hoe we werken2019-01-23T08:05:19+00:00

HOE WE WERKEN

Buurtbemiddeling en mediation  

Bij buurtbemiddeling en mediation zijn intakegesprekken met cliënten inbegrepen. We onderzoeken of een conflict mediabel is. Bovendien bespreken we met de buren wat van hen wordt verwacht. Het gaat in eerste instantie om het herstel van de relatie, dus van beide partijen wordt verwacht dat ze daaraan willen bijdragen. Eisen stellen aan de ander is geen optie, inleven in de ander wel. Alleen als je begrip kunt opbrengen voor elkaar, kan er gewerkt worden aan een oplossing.

De bemiddelaar is een onpartijdige bemiddelaar die onafhankelijk en neutraal is en optreedt als gespreksleider en procesbegeleider. Verwacht niet dat de mediator/bemiddelaar partij kiest! Al met al wordt er een actieve houding van je verwacht: wat wil je bereiken? En hoe ga je dat dan doen?

We werken klantgericht en snel. U wordt binnen 2 dagen teruggebeld en een intakegesprek wordt op zo kort mogelijke termijn georganiseerd. Gesprekken vinden plaats op neutraal terrein.

Bij mediation wordt gewerkt volgens de reglementen en gedragsregels van de Mediatorsfederatie Nederland, een beroepsorganisatie voor mediators die de kwaliteit van mediators bewaakt. We starten met een mediationovereenkomst waarin de regels van een mediation zijn vastgelegd. Als er overeenstemming wordt bereikt, worden afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Conflictcoaching

We houden een (gratis) intakegesprek zodat je een goede indruk krijgt van de coach en of het overeenkomst met je verwachtingen.

Peer mediation ofwel mediation voor scholieren

Middelbare scholen kunnen contact opnemen voor een gesprek over de introductie van peer mediation op hun school. Behalve de training van leerlingmediators, kan de Krakeelkamer ook inleidingen verzorgen voor leraren en directie en bijdragen aan de communicatie op websites of in schoolkranten.

In alle situaties houden rekening met uw privacy en werken met de regels van de nieuwe privacy-wet.